Algemene gegevens
Naam:                                  Stichting Symbio Hengelo
Adres:                                  Jan Tinbergenstraat 101, 7559 SP Hengelo
Email:                                  secretariaat@symbiohengelo.nl
Telefoon:                             074 242 45 45
KvK-nummer:                    41028016
RSIN-nummer:                  002931175

College van Bestuur
College van Bestuur

Raad van Toezicht: 
Raad van Toezicht

Beleid:
Beleidsplan ANBI

Beloningsbeleid:
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het College van Bestuur wordt in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd. De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De medewerkers van Stichting Symbio Hengelo ontvangen een beloning op basis van de CAO primair onderwijs of kinderopvang.

Jaarverslag:
In het jaarverslag worden de activiteiten van Stichting Symbio Hengelo beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen.
Jaarverslagen