Basisschool de Horizon

Basisschool de Horizon, is een vreedzame school voor nieuwkomers. Kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen zijn bij ons van harte welkom! Onze school is ook voor kinderen die al langer in Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om het onderwijs op een reguliere school goed te volgen.

Contact
Locatie: Brusselstraat
Brusselstraat 15
7559 NN Hengelo
074-8200347

Locatie: Hazenweg
Hazenweg 121
7556 BM Hengelo
T: 074 - 820 04 29
Basisschool Paus Joannes XXIII

Basisschool Paus Joannes XXIII staat in de wijk Veldwijk-Noord; en heeft ongeveer 200 leerlingen. Kenmerkend voor onze locatie is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij. Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Vanuit geborgenheid en zelfvertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Wij willen kinderen het gevoel geven dat iedereen er mag zijn. Basisschool Paus Joannes XXIII is onderdeel van de Multi Functionele Accommodatie Brede School ’t Berflo. Met alle partners willen wij een omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar creëren waar zij zich in vertrouwen en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Om de overgang van peuterspeelzaal naar de kleutergroep makkelijker te laten verlopen, is er regelmatig overleg en afstemming met elkaar.

Dalton IKC Plechelmus

Dalton IKC Plechelmus is gelegen in de wijk het Wilbert, in Hengelo. Samen met de peuter- en buitenschoolse opvang van Smallsteps en de peuterspeelschool van Stichting Spring! willen wij een zo compleet mogelijk aanbod realiseren en een fijne onderwijs- en opvangplek bieden.

Wij streven naar een omgeving waar iedereen zich welkom voelt en waar het kind zich optimaal kan ontplooien.

“Uw kind, onze aandacht!”

Contact
Wilbertstraat 15/c
7556 WH Hengelo
IKC ’t Eimink

IKC ’t Eimink profileert zich als een onderwijs- en opvangplek waarin de brede ontwikkeling een hoge prioriteit heeft.

Daarbij hanteren we onze drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. Vanuit deze kernwaarden stimuleren we de zelfstandigheid van de leerlingen. Maar we bieden de leerlingen ook de ruimte om op hun eigen manier zaken op te pakken, waarbij de oplossingsgerichtheid een belangrijke rol speelt.

Contact
Johan Buziaustraat 14
7558 LA Hengelo
IKC Aventurijn

IKC Aventurijn bestaat uit twee locaties.

Deze locatie staat in de wijk “Nijverheid”.

De aard en indeling van het schoolgebouw in combinatie met de manier van werken zorgen voor een rustig en plezier werkklimaat. Buiten hebben we de beschikking over een fraai speelterrein. Door de centrale ligging komen de leerlingen uit een ruime omgeving naar onze locatie. In ons gebouw aan de Laurastraat zijn de peuterspeelschool Aventurijn en de buitenschoolse opvang van Smallsteps gehuisvest.

Goed onderwijs staat bij ons voorop.  Elk kind moet zich thuis voelen op school. Of, beter gezegd, veilig voelen. Daar staan we voor.

Voor Elkaar !

Contact
Laurastraat 3
7555 HW Hengelo
074-2917448

Breemarsweg 483
7555 KA Hengelo
074-2917939
IKC de Akker

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven in ons IKC aan de rand van de wijk Groot-Driene. Wij staan op De Akker voor eigenheid, plezier, aandacht en vertrouwen. Wij streven naar een omgeving waar iedereen welkom is en waar het kind als uniek persoon centraal staat. Bent u geïnteresseerd? Belt u ons dan, een afspraak is snel gemaakt!

Contact
P.C. Hooftlaan 202
7552 HE Hengelo
IKC de Bleek

De school heeft ca. 90 leerlingen. Kenmerkend voor de school is het fraaie, ruime groene speelterrein. We hebben een apart speelterrein voor de kleuters. Goed onderwijs staat voorop. Dit kunnen wij realiseren door een goed en positief pedagogisch klimaat. PBS helpt ons hierbij. PBS staat voor Positive Behavior Support. Daarnaast werken wij ook samen met Buitenwijzer om ons buitenonderwijs, dat meer dan goed past bij een school in een groene, ruime omgeving, vorm te geven.

IKC de Hunenborg

In de wijk Hengelose Es is ons IKC te vinden.  Alle peuters en leerlingen spelen en werken in een veilige en fijne school: een Vreedzame School.

Onze school is een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen leren op verschillende manieren, als “VierxWijzer” school leren we kinderen hun talenten ontdekken en hoe ze deze kunnen inzetten om betekenisvol te leren.

Contact
Old Ruitenborg 31
7556 NK Hengelo
IKC De Kiem

Een school met een veilig schoolklimaat, kwaliteitsonderwijs en niet te vergeten voor een leuke schooltijd. De school ligt in de wijk Hasseler Es in Hengelo.

Vanuit visie worden we een IKC met Daltonkenmerken die als leefgemeenschap volgens de “leader in me” beginselen wordt vormgegeven. Het team en de leerlingen zullen daar volgend jaar kennis mee gaan maken door training en les. Uiteindelijk werken we in vier jaar toe naar het zijn van een Integraal Kind Centrum met Dalton kenmerken samenlevend  vanuit de “leader in me” beginselen.

 

Contact
Klaas de Rookstraat 53 & 57
7558 DJ Hengelo
IKC De Wooldermarke

Wij zijn een nieuw Integraal Kind Centrum in de wijk de Woolder Es. We zijn ontstaan vanuit uit de samenwerking tussen De Willemschool, Woolderschool, de Alfrink, peuterspeelschool de Wipwap en kinderdagverblijf Smallsteps. Samenwerken zit ons dus in het bloed.  In het schooljaar 2020-2021 hebben we de basis gelegd voor het nieuwe IKC. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we één en werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school vanuit onze nieuw geformuleerde kijk op ons onderwijs. Op IKC De Wooldermarke wordt op een plezierige, veilige en uitdagende manier een leergemeenschap vormgegeven. Kernwoorden in ons onderwijs zijn samen en betekenisvol. Met u als ouder begeleiden we kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

U bent van harte welkom, kom langs!

Contact
Semmelweisstraat 46
7555 NT Hengelo (O)
IKC Esrein

Basisschool Esrein is een Integraal Kindcentrum. Onze school, bestaande uit twee prachtige locaties, bevindt zich in Hengelo-Zuid, in de wijk Tuindorp. Wij zijn een Vreedzame School waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij.

Contact
Kerkstraat 116 / Breemarsweg 270
7553 VX / 7553 HW Hengelo
IKC Hart van Slangenbeek

IKC Hart van Slangenbeek is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs leren.  Wij willen dat kinderen met plezier leren. Dat doen wij door kinderen ruimte te geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Daarom besteden we naast ons “gewone” onderwijs ook aandacht aan thematisch onderzoekend leren. Op die manier leren kinderen om nieuwe kennis tegelijk te gebruiken. Dat past in onze visie van modern onderwijs. Kinderen van nu hebben nieuwe vaardigheden nodig  voor de wereld van morgen. Dat is wat we kinderen mee willen geven. Vanuit onze kernwaarden bieden we onderwijs dat kinderen vormt tot zelfstandige tieners die weten wat ze kunnen. Zodat ze in staat zijn zichzelf verder te ontwikkelen.

Contact
Luxemburgstraat 100
7559 NB Hengelo
IKC Sint Jan

Welkom op onze website. U kunt ons vinden in ons mooie, monumentale pand aan de Oude Postweg in Hengelo. Een school midden in de wijk de Noork, waar iedereen welkom is! Onze kernwaarden zijn veiligheid, eigenaarschap en positiviteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen, spelen en leren in een veilige omgeving. Een omgeving waar kinderopvang en onderwijs in elkaar doorlopen. Onze school maakt deel uit van IKC Sint Jan waar ook de peuterspeelschool ’t Vogelkwartier in participeert. Naast onze locatie aan de Oude Postweg hebben we ook nog een locatie aan Sportlaan Driene waar onze groepen 7 en 8 zijn gevestigd.

Contact
Oude Postweg 55-57
7557 DA Hengelo
IKC Titus Brandsma

Gelegen midden in het centrum staat onze IKC Titus Brandsma. Gevestigd in een uit 1912 daterend en inmiddels geheel verbouwd en gerenoveerd, gebouw. Ook peuters voelen zich bij ons thuis. We hebben onze eigen peuterspeelschool. Vanaf 2 1/2 jaar kunnen kinderen hier twee of vier dagdelen naar toe.

Aspecten waar we voor staan:

Veelzijdige ontplooiing

Onderwijs op maat

Opbrengst-/handelings gericht werken

Projectmatig onderwijs

Aandacht voor creatieve ontwikkeling

Goede resultaten

Interesse kinderen als uitgangspunt

Contact
Drienerstraat 51
7551 HL Hengelo (Ov)
Lumis Klas & College

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. Lumis Klas en Lumis College zijn bovenschoolse voorzieningen voor meerbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 7 en groep 8. Beide voorzieningen bieden mogelijkheden voor een aanvullend onderwijsaanbod naast het onderwijsaanbod aan meerbegaafde leerlingen op onze IKC’s/scholen.

Meer informatie?

 

Montessori ’t Annink

Op Montessori ’t Annink zien wij kinderen die willen groeien. Kinderen die nieuwsgierig zijn. Op school creëren wij een krachtige leerrijke omgeving waarin kinderen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Een leeromgeving waarin rust en ruimte centraal staan. Rust voor het ontwikkelen van focus, respect en zelfbeheersing, waar de montessorimaterialen uiteraard onmisbaar zijn. En ruimte omdat wij geloven dat elk kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt als de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Kinderen ontvangen instructie naar behoefte en ze werken met materialen die helpend zijn bij hun ontwikkeling. Wij als team hoeven het verlangen van elk kind slechts aan te wakkeren en te blijven stimuleren. We geloven dat elk kind zich ontwikkelt op zijn eigen tempo en het is de kunst om goed te kijken naar wat nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling.

SBO de Batavier

Welkom op de website van SBO De Batavier. De school is op 1 augustus 2017 ontstaan door een fusie van SBO De Stiepel en Scholengemeenschap Beyaert.  De school heeft twee locaties t.w. de locatie Schützstraat en de locatie Elsbeekweg. Beide locaties bevinden zich in oudere, rustige wijken dicht bij het centrum van Hengelo.

SBO De Batavier is een school voor leerlingen die door leer-en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven.

 

 

Contact
Schützstraat 18
7557 RH Hengelo
Wilbertschool

De Wilbertschool is een openbare basisschool gelegen in de wijk “Het Wilbert”. Kenmerkend voor onze school is het Jenaplanconcept. Op de Wilbertschool staat het kind centraal. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zelf initiatief te nemen. Onze school is gehuisvest in een sfeervol, karakteristiek schoolgebouw dat omringd wordt door een ruim plein en een mooie groene binnentuin.