Basisschool de Horizon

Basisschool de Horizon, is een vreedzame school voor nieuwkomers. Kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen zijn bij ons van harte welkom! Onze school is ook voor kinderen die al langer in Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om het onderwijs op een reguliere school goed te volgen.

Basisschool Don Bosco

Onze school staat in de wijk "Nijverheid" en heeft gemiddeld 200 leerlingen. De aard en indeling van het schoolgebouw in combinatie met de manier van werken zorgen voor een rustig en plezier werkklimaat. Buiten hebben we de beschikking over een fraai speelterrein. Door de centrale ligging komen de leerlingen uit een ruime omgeving naar onze locatie. In een afzonderlijk gedeelte van het gebouw is er de kinderopvang en de BSO 'Don Bosco'. Goed onderwijs staat bij ons voorop.  Elk kind moet zich thuis voelen op school. Of, beter gezegd, veilig voelen. Daar staan we voor. Voor Elkaar !

Basisschool Paus Joannes XXIII

Basisschool Paus Joannes XXIII staat in de wijk Veldwijk-Noord; en heeft ongeveer 200 leerlingen. Kenmerkend voor onze locatie is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij. Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Vanuit geborgenheid en zelfvertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Wij willen kinderen het gevoel geven dat iedereen er mag zijn. Basisschool Paus Joannes XXIII is onderdeel van de Multi Functionele Accommodatie Brede School 't Berflo. Met alle partners willen wij een omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar creëren waar zij zich in vertrouwen en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Om de overgang van peuterspeelzaal naar de kleutergroep makkelijker te laten verlopen, is er regelmatig overleg en afstemming met elkaar.

De Anninksschool

De Anninksschool is een openbare basisschool voor montessorionderwijs, opgericht in 1958 en omgevormd tot montessorischool in 1986. Onder het motto ‘help mij het zelf te doen’ stimuleert en helpt de leerkracht daar waar nodig. Immers, alle kinderen zijn actief en willen leren. Het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe wordt bepaald door leeftijd, interesse en omgeving.

De Europaschool

De Europaschool is dé openbare basisschool in de wijk Slangenbeek. We zijn een kleinschalige school, met een veilige en vertrouwde sfeer, een school met aandacht voor elk kind en zijn talenten. Bij ons mag je zijn wie je bent!

IKC ’t Eimink

IKC ’t Eimink profileert zich als een onderwijs- en opvangplek waarin de brede ontwikkeling een hoge prioriteit heeft. Daarbij hanteren we onze drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. Vanuit deze kernwaarden stimuleren we de zelfstandigheid van de leerlingen. Maar we bieden de leerlingen ook de ruimte om op hun eigen manier zaken op te pakken, waarbij de oplossingsgerichtheid een belangrijke rol speelt.

Contact
Johan Buziaustraat 14
7558 LA Hengelo
IKC Dalton Hengelo Zuid

Dalton Hengelo Zuid is een openbare Daltonschool in de wijk Wilderinkshoek/Nijverheid. In onze Daltonschool leren we onze kinderen onder andere zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Buiten cognitieve ontwikkeling op vakgebieden als rekenen en taal werken we ook aan persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen worden zo goed voorbereid op hun plek in de maatschappij. Omgaan met andere kinderen, opkomen voor jezelf, vrienden maken, een ruzie oplossen, allemaal dingen die je bij ons leert.   In ons gebouw is peuterspeelschool K’Nijntje en buitenschoolse opvang van Smallsteps gehuisvest.

IKC Daltonschool St. Plechelmus

IKC Daltonschool St. Plechelmus is gelegen in de wijk het Wilbert, in Hengelo. Samen met de peuter- en buitenschoolse opvang van Smallsteps en de peuterspeelschool van Stichting Spring! willen wij een zo compleet mogelijk aanbod realiseren en een fijne onderwijs- en opvangplek bieden. Wij streven naar een omgeving waar iedereen zich welkom voelt en waar het kind zich optimaal kan ontplooien. "Uw kind, onze aandacht!"

Contact
Wilbertstraat 15/c
7556 WH Hengelo
IKC de Akker

U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven in ons IKC aan de rand van de wijk Groot-Driene. Wij staan op De Akker voor eigenheid, plezier, aandacht en vertrouwen. Wij streven naar een omgeving waar iedereen welkom is en waar het kind als uniek persoon centraal staat. Bent u geïnteresseerd? Belt u ons dan, een afspraak is snel gemaakt!

Contact
P.C. Hooftlaan 202
7552 HE Hengelo
IKC de Bleek

De school heeft ca. 90 leerlingen. Kenmerkend voor de school is het fraaie, ruime groene speelterrein. We hebben een apart speelterrein voor de kleuters. Goed onderwijs staat voorop. Dit kunnen wij realiseren door een goed en positief pedagogisch klimaat. PBS helpt ons hierbij. PBS staat voor Positive Behavior Support. Daarnaast werken wij ook samen met Buitenwijzer om ons buitenonderwijs, dat meer dan goed past bij een school in een groene, ruime omgeving, vorm te geven.

Contact
Kerkpad 9
7554 PR Hengelo
IKC de Borgh

Op De Borgh zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind. Naast kinderen leren lezen, rekenen en schrijven, vinden we het ook belangrijk dat een kind leert hoe hij of zij kan omgaan met anderen en zich als sociaal wezen kan handhaven en ontwikkelen. Ontdekken wie je bent als mens is tevens een aspect in de ontwikkeling van het kind waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Daarbij richten we ons op waar een kind goed in is. Wat zijn talenten en kwaliteiten die het kind energie en motivatie geven om zich in te zetten om te groeien?

Contact
Cruys Voorberghstraat 103
7558 WV Hengelo
IKC de Hunenborg

In de wijk Hengelose Es is ons IKC te vinden.  Alle peuters en leerlingen spelen en werken in een veilige en fijne school: een Vreedzame School. Onze school is een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen leren op verschillende manieren, als "VierxWijzer" school leren we kinderen hun talenten ontdekken en hoe ze deze kunnen inzetten om betekenisvol te leren.

Contact
Harmsveldweg 4
7556 LL Hengelo
IKC de Telgenkamp

De Telgenkamp is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs leren.  Wij willen dat kinderen met plezier leren. Dat doen wij door kinderen ruimte te geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Daarom besteden we naast ons "gewone" onderwijs ook aandacht aan thematisch onderzoekend leren. Op die manier leren kinderen om nieuwe kennis tegelijk te gebruiken. Dat past in onze visie van modern onderwijs. Kinderen van nu hebben nieuwe vaardigheden nodig  voor de wereld van morgen. Dat is wat we kinderen mee willen geven. Vanuit onze kernwaarden bieden we onderwijs dat kinderen vormt tot zelfstandige tieners die weten wat ze kunnen. Zodat ze in staat zijn zichzelf verder te ontwikkelen.

Contact
Luxemburgstraat 100
7559 NB Hengelo
IKC De Wooldermarke

Volgt nog

Contact
IKC Esrein

Basisschool Esrein is een Integraal Kindcentrum. Onze school, bestaande uit twee prachtige locaties, bevindt zich in Hengelo-Zuid, in de wijk Tuindorp. Wij zijn een Vreedzame School waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij.

Contact
Kerkstraat 116 / Breemarsweg 270
7553 VX / 7553 HW Hengelo
IKC Sint Jan

Welkom op onze website. U kunt ons vinden in ons mooie, monumentale pand aan de Oude Postweg in Hengelo. Een school midden in de wijk de Noork, waar iedereen welkom is! Onze kernwaarden zijn veiligheid, eigenaarschap en positiviteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen, spelen en leren in een veilige omgeving. Een omgeving waar kinderopvang en onderwijs in elkaar doorlopen. Onze school maakt deel uit van IKC Sint Jan waar ook de peuterspeelschool 't Vogelkwartier in participeert. Naast onze locatie aan de Oude Postweg hebben we ook nog een locatie aan Sportlaan Driene waar onze groepen 7 en 8 zijn gevestigd.

Contact
Oude Postweg 55-57
7557 DA Hengelo
IKC Titus Brandsma

Gelegen midden in het centrum staat onze IKC Titus Brandsma. Gevestigd in een uit 1912 daterend en inmiddels geheel verbouwd en gerenoveerd, gebouw. Ook peuters voelen zich bij ons thuis. We hebben onze eigen peuterspeelschool. Vanaf 2 1/2 jaar kunnen kinderen hier twee of vier dagdelen naar toe. Aspecten waar we voor staan: Veelzijdige ontplooiing Onderwijs op maat Opbrengst-/handelings gericht werken Projectmatig onderwijs Aandacht voor creatieve ontwikkeling Goede resultaten Interesse kinderen als uitgangspunt

Contact
Drienerstraat 51
7551 HL Hengelo (Ov)
KBS de Schothorst

Op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? Kom dan eens kijken op basisschool De Schothorst in Hengelo. Een school met een veilig schoolklimaat, kwaliteitsonderwijs en niet te vergeten voor een leuke schooltijd. Basisschool De Schothorst ligt in de wijk Hasseler Es in Hengelo.

Contact
Klaas de Rookstraat 53
7558 DJ Hengelo
OBS ’t Schöppert

Daltonschool ’t Schöppert is een openbare Daltonschool in de wijk Hasseler Es te Hengelo. Wij zijn een school met veel aandacht voor sociale veiligheid en de verschillen in leerbehoeftes van onze leerlingen.  Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij geven les volgens de 5 pijlers van het Daltononderwijs, wat tevens de werkwijze in de ontwikkeling van ons team is. In het leeraanbod hebben wij oog voor het ontwikkelen van talenten van alle kinderen. Naast het reguliere aanbod hebben wij ook een speciaal aanbod voor meer begaafde kinderen. Wij hebben 2 groepen met voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Net als de reguliere stroom werken deze groepen volgens de Daltonprincipes.  

Contact
Klaas de Rookstraat 57
7558 DJ Hengelo
SBO de Batavier

Welkom op de website van SBO De Batavier. De school is op 1 augustus 2017 ontstaan door een fusie van SBO De Stiepel en Scholengemeenschap Beyaert.  De school heeft twee locaties t.w. de locatie Schützstraat en de locatie Elsbeekweg. Beide locaties bevinden zich in oudere, rustige wijken dicht bij het centrum van Hengelo. SBO De Batavier is een school voor leerlingen die door leer-en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven.    

Contact
Schützstraat 18
7557 RH Hengelo
Wilbertschool

De Wilbertschool is een openbare basisschool gelegen in de wijk “Het Wilbert”. Kenmerkend voor onze school is het Jenaplanconcept. Op de Wilbertschool staat het kind centraal. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zelf initiatief te nemen. Onze school is gehuisvest in een sfeervol, karakteristiek schoolgebouw dat omringd wordt door een ruim plein en een mooie groene binnentuin.