De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. Bovendien moet de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening vaststellen. Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht van Symbio bestaat uit vijf leden. Twee van de leden worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo op voordracht van de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht

De heer A.G. Wennink

Voorzitter Raad van Toezicht
Portefeuille: Onderwijs & Identiteit

info@symbiohengelo.nl

De heer A.C. Blankestijn

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Personeel  & Organisatie, Juridische zaken

mevrouw I.C.P.M. Kanger – Cuypers

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Personeel & Organisatie, Personeelszaken

De heer L.A. Schmid

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Vastgoed

De heer G.J.C. van de Steeg

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Financiën