De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. Bovendien moet de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening vaststellen. Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord voor het College van Bestuur. 

Raad van toezicht

De heer A.G. Wennink

Voorzitter Raad van Toezicht
Portefeuille: Onderwijs & Kwaliteit

info@symbiohengelo.nl

De heer G.J.C. van de Steeg

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Financiën

De heer A.J.H. Michels

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: HR

Mevrouw B.J.Th.M. Elfrink

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Financiën

Mevrouw E.M. Roeloffzen

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille: Onderwijs & Kwaliteit

Mevrouw A. Benneker

Ambtelijk secretaris Raad van Toezicht