Over Symbio

Onder Symbio valt ook de kinderopvangorganisatie Spring! peuterspeelscholen. Op deze wijze vormen wij Integrale kindcentra (IKC) voor de leeftijd van 0 – 13 jaar. Het zijn veelkleurige IKC’s voor (speciaal) basisonderwijs met een eigen lokale kleur en daarbinnen een gecertificeerd aanbod van Montessori-, Dalton-, en Jenaplanonderwijs. Zo is er voor ieder kind en iedere ouder een ruime onderwijskeus naar eigen wens. Ruim 5100 leerlingen en 600 peuters volgen onderwijs op één van onze IKC’s, als basis voor een goede toekomst.

1.
Bestuursbureau

Maak kennis met de collega’s van het bestuursbureau van Symbio. Wilt u in contact komen met een van onze medewerkers, dan willen we u vragen een mail te sturen naar info@symbiohengelo.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met ons secretariaat 074-2424545

2.
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs.

3.
GMR

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Symbio waarin zowel ouders als leerkrachten van de IKC’s zitting hebben. Elke school kan 1 lid afvaardigen, een ouder of een personeelslid, met een gelijke verhouding in ouder en personeel. In totaal bestaat de GMR vanaf 1 januari 2021 uit 18 leden. Uiterlijk 1 augustus 2022 zal de GMR nog uit 12 leden bestaan.

4.
Informatie voor stakeholders