Partnerschap

Dit maakt dat we op educatief, pedagogisch en maatschappelijk gebied concretiseren wat dit partnerschap betekent voor school en voor ouders. Iedere school zal onderzoeken en beschrijven op welke manieren een partnerschap zal worden aangegaan tussen school en ouders. 

1.
Aanmelden

Scholen/IKC’s zijn in belangrijke mate een afspiegeling van de buurt. Wij zorgen voor een evenredige verdeling van de onderwijsopgave over scholen/IKC’s.

2.
Vakantie

De vakantieregelingen voor de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023 zijn te vinden door op de onderstaande link te klikken.

3.
Klachtenregeling

Symbio kent een klachtenprocedure die geldt voor al onze scholen. Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook op onderwijskundig gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen.

4.
AVG

In dit document kunt u informatie lezen hoe de Symbio met de AVG wetgeving omgaat. Indien u een vraag heeft die betrekking heeft op de AVG kunt u deze stellen via privacy@symbiohengelo.nl

5.
Verzekeringen

Symbio heeft voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders een collectieve ongevallenverzekering en schoolreisverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen die zich voordoen gedurende de tijd dat de leerling onder toezicht staat van de school. Ook tijdens activiteiten, die door school worden georganiseerd: schoolreis, kamp, excursies etc. zijn de kinderen verzekerd.

6.
Leerplicht & Verlof

Op de volgende pagina kunt u eenvoudig zien of uw kind in aanmerking komt voor verlof. Het verlof dient altijd via de directeur van de school aangevraagd te worden.

7.
Protocollen

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, vinden we van groot belang. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichting vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties.  Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen (IKC’s) en alle medewerkers, die werkzaam zijn bij Stichting Symbio Hengelo.

Alle protocollen zijn in april 2019 in de GMR besproken.