Programma's

Programma School en omgeving


Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Het grootste deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen door gezinsleden, samen het huiswerk maken, de voetbaltraining of het bijbaantje. Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontdekken en ontwikkelen in een omgeving die ze daarvoor de kans geeft. Op veel plaatsen in Nederland, waaronder Hengelo, werken scholen en lokale partijen al nauw samen aan een buitenschools aanbod op en rondom school.

Binnen het programma School en Omgeving zijn 45 lokale coalities uit heel Nederland geselecteerd die de komende drie jaar een extra impuls gaan geven aan een stimulerende omgeving van leerlingen binnen het voorloperstraject. Symbio is 1 van de geselecteerde voorlopers. Het programma levert na drie jaar middels onderzoek een beperkt aantal varianten van een verrijkte schooldag op, waardoor in de toekomst voor alle leerlingen op een duurzame en structurele manier vorm kan worden gegeven aan een stimulerende omgeving.

Binnen Symbio zijn er vier PO-scholen die vanuit de subsidie School en omgeving zorgen voor extra activiteiten voor 1091 leerlingen, met een focus op taal, cultuureducatie en wetenschap- en techniekonderwijs.

Voor het programma School en omgeving is een convenant voorloperstraject opgesteld met de betrokken scholen/IKC’s en organisaties.

 

Overzicht & bereik aanbod School en Omgeving / Rijke Schooldag
versie juli 2023

Cognitieve ontwikkeling
Huiswerk/profijtklas
Taalondersteuning kleuters
Taalles ouders
Zomerschool MAKS
Bibliotheek op School
Taallijn Hengelo
Jeugd & Cultuurfonds
Spaans en Frans 

 

Cultuur
Aanbod Oyfo
Cultuurwijs Hengelo / ICC
Muzieklessen
Culturele activiteiten na school
Kunstlessen (kunstgeschiedenis en werken met materialen)

 

Oriëntatie op jezelf/wereld
W&T aanbod
Natuurwijz met x-pore your nature (natuuronderwijs beleven buiten school)
Burgerschap 

 

Sport
Aanbod Hengelo Sport
Taal- en rekendans
BeweegWijs
Vakleerkracht gym
Aanbod Rijke Schooldag
Jeugd Sport & Cultuurfonds