De meeste klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet in beeld. We hanteren het volgende protocol:

  • U neemt eerst contact op met de leerkracht.
  • Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.
  • Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan het schoolbestuur proberen te bemiddelen.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is. Deze persoon is niet aan één van de scholen van ons schoolbestuur -Symbio- verbonden. De vertrouwenspersoon voor onze stichting is Anne Overbeek. Zij is te bereiken onder nummer: 06-30642568 of via e-mail: info@anneoverbeek.nl.

Pas wanneer ook daarna afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Algemene Klachtencommissie.

 

het adres:

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ WOERDEN
070-3861697
email: info@gcbo.nl
website: www.gcbo.nl