Kansrijk & Duurzaam

Deze ambities hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar positief. Elke ambitie is kansrijk en duurzaam beschreven. Voor elke ambitie geldt de overkoepelende doelstelling dat deze kansrijk en duurzaam is. Iedere professional in ons midden levert een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van de ambities. We willen de ambities in verbinding met onze partners in de regio realiseren.

Binnen elk van deze ambities onderscheiden we meetbare en merkbare doelstellingen. We beschrijven in onderstaande onder elke ambitie de relevante doelen en de benodigde acties, die we uit- en inzetten om onze ambities concreet waar en waarneembaar te maken.