Aangenaam, wij heten Symbio

De Dr. Schaepmanstichting heeft als katholieke stichting een rijke historie en bestond 20 december 2020 honderd jaar. In augustus 2020 is het openbaar onderwijs, bekend onder de naam Primato, overgedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Om deze integratie kracht bij te zetten in combinatie met de viering van het honderd jarig bestaan, vonden we dit een geschikt moment om onze nieuwe naam te lanceren.

Over de stichting

Symbio beheert katholieke, openbare en samenwerkingsscholen in de gemeente Hengelo. Tevens valt onder Symbio de kinderopvangorganisatie Spring! peuterspeelscholen. Op deze wijze vormen wij Integrale kindcentra (IKC) voor de leeftijd van 0 – 13 jaar.