De Dr. Schaepmanstichting heeft als katholieke stichting een rijke historie en bestond 20 december 2020 honderd jaar. Afgelopen schooljaar is het openbaar onderwijs, bekend onder de naam Primato, overgedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Om deze integratie kracht bij te zetten in combinatie met de viering van het honderd jarig bestaan, vonden we dit een geschikt moment om onze nieuwe naam te lanceren. 

Ambitie en gedrevenheid zijn kenmerkend voor Symbio. Maar het is ook een organisatie waarin keuzes weloverwogen worden gemaakt. In de eerste plaats zijn we er voor het kind. Wij bieden een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen en zich thuis voelen. We bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus binnen de stichting. We geloven in het samenwerken met elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: samen sterk in ontwikkeling!

Symbio wil zich steeds positief blijven ontwikkelen. Dat is ook noodzakelijk, gezien alles wat er om ons heen gebeurt wat van invloed is op ons onderwijs. Onze scholen staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich zo ontwikkelen, dat zij kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Enerzijds moeten onze scholen daarom flexibel zijn om op veranderingen in de samenleving in te spelen. Anderzijds reflecteert ons onderwijs juist op die samenleving. Wij streven er daarom naar dat kinderen zich zodanig ontwikkelen dat zij nu en later zo optimaal mogelijk van hun talenten gebruikmaken. Onze medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van het kind, zodat het onderwijs hen verbindt met de samenleving.