VASTE DAGDELEN

Uw zoon/dochter kan vanaf 2,5 jaar geplaatst worden en bezoekt de peuterspeelschool twee dagdelen per week. Een groep bestaat uit maximaal 14 tot 16 peuters. Als ouder kunt u aangeven op welke dagdelen u uw kind graag geplaatst wilt zien. Na plaatsing komt uw kind op de vaste dagdelen, zodat de peuters elkaar leren kennen en zich veilig en vertrouwd voelen binnen de groep. Ook werken we met vaste regels, omdat die houvast geven.
Peuters verlaten de peuterspeelschool als ze 4 jaar zijn.

 

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Op onze peuterspeelscholen werken we met een methode die speciaal ontwikkeld is voor voorschoolse educatie. Blijft de ontwikkeling van uw peuter toch wat achter? Kan uw peuter een steuntje in de rug gebruiken? Dan kan hij/zij de peuterspeelschool twee extra dagdelen bezoeken. Wilt uw weten of uw peuter hiervoor in aanmerking komt? Vraag de directeur naar de voorwaarden voor deelname aan zo’n extra programma. Gaat uw peuter deelnemen, dan zijn daar dankzij de steun van de gemeente Hengelo voor u geen extra kosten aan verbonden.

 

VAST DAGRITME

Op alle peuterspeelscholen verlopen de activiteiten volgens een min of meer vast dagritme. Elk dagdeel is tegelijk afwisselend en vertrouwd. Dat geeft uw peuter houvast en zekerheid. Daar hoort bijvoorbeeld ook samen eten en drinken bij. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er afwisseling is tussen individuele- en groepsactiviteiten: beide zijn leuk en leerzaam. Op de peuterspeelschool van uw keuze kunt u meer informatie krijgen over de activiteiten die daar geboden worden.

 

SAMEN ZORGEN VOOR UW PEUTER

Contact met ouders is voor ons vanzelfsprekend. Daarom hoort u regelmatig hoe het met uw zoon/dochter gaat op de peuterspeelschool. En praten wij met u over bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging of zindelijkheid, passend bij uw vraag. Daarnaast krijgt u informatie over de ontwikkeling van uw peuter. En wij hopen natuurlijk ook dat u ons vertelt hoe het met uw zoon/dochter thuis gaat.
Bij zorgen nemen we, na overleg met u, contact op met de intern begeleider van het IKC, waar de desbetreffende peuterspeelschool onderdeel van is. Of we nemen contact op met onze partners, zoals de GGD Jeugdgezondheidszorg of het Expertise Centrum Jonge Kind. Het belang van uw zoon/dochter staat hierbij vanzelfsprekend steeds voorop.