IKC Hart van Slangenbeek is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs leren.  Wij willen dat kinderen met plezier leren. Dat doen wij door kinderen ruimte te geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Daarom besteden we naast ons “gewone” onderwijs ook aandacht aan thematisch onderzoekend leren. Op die manier leren kinderen om nieuwe kennis tegelijk te gebruiken. Dat past in onze visie van modern onderwijs. Kinderen van nu hebben nieuwe vaardigheden nodig  voor de wereld van morgen. Dat is wat we kinderen mee willen geven. Vanuit onze kernwaarden bieden we onderwijs dat kinderen vormt tot zelfstandige tieners die weten wat ze kunnen. Zodat ze in staat zijn zichzelf verder te ontwikkelen.