Basisschool Paus Joannes XXIII staat in de wijk Veldwijk-Noord; en heeft ongeveer 200 leerlingen. Kenmerkend voor onze locatie is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School waar er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij. Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Vanuit geborgenheid en zelfvertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Wij willen kinderen het gevoel geven dat iedereen er mag zijn. Basisschool Paus Joannes XXIII is onderdeel van de Multi Functionele Accommodatie Brede School ’t Berflo. Met alle partners willen wij een omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar creëren waar zij zich in vertrouwen en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Om de overgang van peuterspeelzaal naar de kleutergroep makkelijker te laten verlopen, is er regelmatig overleg en afstemming met elkaar.