IKC Aventurijn bestaat uit twee locaties.

Deze locatie staat in de wijk “Nijverheid”.

De aard en indeling van het schoolgebouw in combinatie met de manier van werken zorgen voor een rustig en plezier werkklimaat. Buiten hebben we de beschikking over een fraai speelterrein. Door de centrale ligging komen de leerlingen uit een ruime omgeving naar onze locatie. In ons gebouw aan de Laurastraat zijn de peuterspeelschool Aventurijn en de buitenschoolse opvang van Smallsteps gehuisvest.

Goed onderwijs staat bij ons voorop.  Elk kind moet zich thuis voelen op school. Of, beter gezegd, veilig voelen. Daar staan we voor.

Voor Elkaar !