Leuke workshops en leergangen

Om de integraliteit tussen waar we al mee bezig zijn of waar we voor gaan en de scholing uit de Academie te duiden, komen de thema’s van het Koersplan telkens terug. In het aanbod zit een deel herhaling van vorig jaar en ook vele nieuwe items.

Er wordt een aanbod opgesteld voor alle medewerkers van onze stichting; er zijn cursussen voor leerkrachten, directeuren, IB-ers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en administratief medewerkers en daarnaast ook een aanbod dat niet gebonden is aan een functie of taak. We hopen hiermee de ingeslagen weg van professionalisering nog verder op te gaan, medewerkers te inspireren met nieuwe ideeën, te verdiepen op al bekende onderwerpen en collega’s van verschillende scholen met elkaar te verbinden.

Als je inlogt in MOOI-InZichtelijk kun je je via de tegel BIBLIOTHEEK inschrijven voor de STUDIEBIJEENKOMSTEN.

De thema’s van het Koersplan telkens terug