Dat betekent dat er in samenwerking met de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion en het ROC van Twente ieder jaar ruim 200 studenten worden opgeleid. Om dit te kunnen doen zijn alle mentoren en schoolopleiders binnen Symbio geschoold om hun opleidersrol goed uit te voeren.

De visie die onder deze vorm van opleiden ligt is ‘Iedereen leert’. Dat betekent dat iedereen binnen onze scholen/IKC’s continue aan het leren is; leren met en van elkaar. Op die manier leren studenten van mentoren, maar mentoren ook van studenten.

Symbio zet zich in voor Opleiden in de School/IKC vanuit de gedachte om  toekomstige collega’s op te leiden voor onze stichting, maar ook voor de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van de school/IKC’s. Onderwijs maak je samen en op de dagen dat de studenten er zijn, zijn er meer handen in de klas en in de school/IKC om het onderwijs en alles wat daar bij hoort vorm te geven. Zo zijn jong en oud samen aan het werken en aan het leren: werkplek leren.

Op deze wijze geven wij ook vorm aan het uitgangspunt “een leven lang leren”. We leren immers van elkaar: de student van de leerkracht/pedagogisch medewerker/onderwijs assistent – de leerkracht/pedagogisch medewerker/onderwijs assistent van de student.