Over Symbio opvang

Voorschoolse educatie, verlengde opvang en BSO, dat zijn diverse opvangmogelijkheden die wij aanbieden binnen de Gemeente Hengelo. Al onze opvangmogelijkheden vallen onder een Integraal Kind Centrum (IKC) van Stichting Brigantijn of Stichting Symbio Hengelo.

 

 

01.
Locaties

Met locaties in alle wijken is er altijd wel een peuterspeelschool bij u in de buurt.

Alle peuterspeelscholen (en/of BSO) zijn ondergebracht in een basisschool van Stichting Brigantijn of Stichting Symbio Hengelo. Samen met de school vormen zij een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat er veel aandacht is voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.

 

 

02.
Zorg voor uw kind

Uw kind speelt graag, soms alleen, soms samen. Dat kan op bij ons op de peuterspeelschool. Twee dagdelen per week kan uw peuter bij ons terecht in een vaste groep met allemaal leeftijdgenootjes. Hier ontdekken de peuters de wereld om zich heen. Hier leren ze door samen te spelen speelgoed te delen, op hun beurt te wachten en elkaar te helpen. Uw kind kan zich vrij bewegen in een veilige omgeving. Een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis.

03.
Informatie voor ouders

Welkom bij onze informatiepagina voor ouders! Hier vindt u meer informatie over belangrijke onderwerpen.

04.
Kosten

Voordat u uw kind aanmeldt, wilt u waarschijnlijk ook weten wat de kosten zijn.
Wij vragen een ouderbijdrage voor het bezoeken van de peuterspeelschool, verlengde opvang of buitenschoolse opvang. Voor het vaststellen van deze ouderbijdrage kijken wij naar uw inkomenssituatie.
We maken een onderscheid in ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

05.
Aanmelden

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter maken wij gebruik van het systeem Kindplanner. Hierdoor heeft u als ouder toegang tot alle informatie rondom uw kind(eren) en kunt u eenvoudig wijzigingen doorgeven. Snelle en directe communicatie wordt hierdoor heel eenvoudig.

06.
Opzeggen

We begrijpen dat de omstandigheden soms kunnen veranderen en dat u wellicht genoodzaakt bent om uw kind eerder dan de einddatum van het contract uit te schrijven van de opvang. In dergelijke gevallen willen we u vragen om contact op te nemen met onze afdeling planning en plaatsing. Zij staan klaar om u te helpen en samen met u de mogelijkheden te bespreken.

opvang@symbiohengelo.nl
074 20 20 210
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 13.30 uur.