• Informatie Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag: 
  Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan hebt u misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang die u ontvangt van de Belastingdienst. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hieronder leest u hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

  Voorwaarden kinderopvangtoeslag:
  U hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Daarnaast is de toeslag er voor wie een verplichte inburgeringscursus volgt. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die u daaraan kwijt bent en alleen in het geval van dagopvang en buitenschoolse opvang. Indien u een partner hebt, geldt voor hem of haar hetzelfde.

  Stopt u met werken of ondernemen? Of raakt u werkloos? U hoeft uw kind niet meteen van de opvang te halen. U hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag als u niet meer werkt. Wel zo fijn. U hoeft uw toeslag dus ook niet meteen stop te zetten.
  De 3 maanden gaan in vanaf de dag nadat u gestopt bent met werken.
  Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 • Hoogte Kinderopvangtoeslag

  Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. In de toeslagentabel kun u zien op welk percentage kinderopvangtoeslag u recht hebt. U moet dan uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

 • Aanvraag kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loopt u uw toeslag mis. U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  Stap-voor-stap begeleiding bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag

  Twijfelt u nog of u recht hebt op Kinderopvangtoeslag en kunt u nog wel wat meer informatie gebruiken? BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, heeft een toolkit ontwikkeld om u hierbij op weg te helpen. De toolkit geeft uitleg over kinderopvangtoeslag en helpt u, als (kersverse) ouder, stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. De toolkit is gratis te downloaden als applicatie via de website van BOinK en beschikbaar in 4 talen!

 • Kosten voor ouders die WEL recht hebben op Kinderopvangtoeslag

  Via de Kinderopvangtoeslag krijgt u een deel van de opvangkosten terug. De hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen van de ouders.

  Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?

  Klik hier om te lezen wat u moet doen.

 • Kosten voor ouders die GEEN recht hebben op Kinderopvangtoeslag

  Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag betalen een ouderbijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Zij betalen maandelijks deze ouderbijdrage.

  Heb u geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan ontvangen wij van beide ouders de meest recente inkomensverklaringen.

  U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst via:
  De Belasting Telefoon: 0800-0543 (gratis) óf via www.mijn.overheid.nl. Log in met uw DigiD. Onder het tabblad “Persoonlijke gegevens” staat uw geregistreerd inkomen.

  In de ouderbijdragetabel Hengelo 2024 kunt u zien wat voor u de feitelijke kosten in 2024 zijn.

  Klik hier: Ouderbijdragetabel 2024

  Op alle locaties van Symbio opvang kunnen kinderen de peuterspeelschool 8 uur per week ( 2 dagdelen) bezoeken gedurende de schoolweken. Het extra VVE aanbod voor 8 uur per week voor kinderen die een verwijzing VVE hebben is gratis.

  Ouders met een minimuminkomen, kunnen een beroep op de bijzondere bijstand van de gemeente Hengelo doen voor een vergoeding van de ouderbijdrage.

 • Ouderbijdrage / facturatie

  De ouderbijdrage wordt berekend over 40 weken per jaar en gefactureerd in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Wij innen de ouderbijdrage bij voorkeur via een automatische incasso, rond de 23e van de maand.

  Het ouderbijdrage-reglement voor Hengelo vind je hier.
  Het ouderbijdrage-reglement voor Beckum vind je hier.

Wij vragen een ouderbijdrage voor het bezoeken van de peuterspeelschool, verlengde opvang of buitenschoolse opvang. Voor het vaststellen van deze ouderbijdrage kijken wij naar uw inkomenssituatie.
We maken een onderscheid in ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

Hoe weet u of u wel óf geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag? We proberen u middels enkele handige tips en tricks hierin te ondersteunen.

Komt u er niet uit? Neem contact op met onze afdeling Planning en Plaatsing, zij zijn op werkdagen van 09.00 tot 13.30 uur bereikbaar op 074 – 20 20 210.