Scholen/IKC’s zijn in belangrijke mate een afspiegeling van de buurt. Wij zorgen voor een evenredige verdeling van de onderwijsopgave over scholen/IKC’s:

  • Het toelatingsbeleid op alle basisscholen van Symbio is eenduidig en transparant, garandeert de rechtsgeldigheid en biedt keuzevrijheid (d.w.z. keuze uit voldoende scholen, verschillend in denominatie en onderwijsconcept).
  • Schoolbesturen en gemeente zorgen gezamenlijk voor voldoende kindplaatsen voor kinderen in hun woonomgeving.
    U kunt u zoon of dochter aanmelden bij de school / het Integraal Kindcentra (IKC) van uw keuze. Hiervoor kunt u zowel telefonisch of via de site van de school /IKC een afspraak maken.