Brede Ontwikkeling

Middels onze gesprekkencyclus stimuleren we alle personeelsleden om zich te blijven ontwikkelen. Dit faciliteren we middels opleidingen, onze Symbio Academie en teamscholing, vastgelegd in ons professionaliseringbeleid.

Door middel van ons mobiliteitsbeleid stimuleren we onze personeelsleden om hun kennis en vaardigheden zo breed mogelijk binnen de stichting in te zetten.

In ons koersplan hebben we vitaliteitsmanagement omschreven als: het versterken van mensen en organisaties. Het behelst alle activiteiten om onze medewerkers vitaal te houden, zodat ze (langer) met plezier en gezond kunnen werken en tijdens hun loopbaan optimaal functioneren.

Voor informatie of vragen over personele zaken kun je contact opnemen met:

Petra Oude Breuil Adviseur HR
Yvonne Nijhuis HR medewerker

01.
Vacatures

Hieronder staan de openstaande vacatures van Symbio Hengelo

03.
Opleiden

Alle scholen van Symbio zijn met ingang van schooljaar 2021-2022 opleidingsschool. Dat betekent dat er in samenwerking met de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion en het ROC van Twente ieder jaar ruim 200 studenten worden opgeleid.

04.
MOOI-InZichtelijk

Staat voor Medewerker Ontwikkel Omgeving Interactief. Inzichtelijk is door ons opgedeeld in twee begrippen: In zicht, je weet wat komen gaat. Inzicht, je begrijpt waar het om gaat en wat hiervoor nodig is. MOOI-InZichtelijk faciliteert alle medewerkers van Symbio in hun ontwikkeling door middel van een voortgangscirkel, waarin de gesprekkencyclus wordt doorlopen. Symbio hanteert een driejarige gesprekkencyclus.

05.
Symbio Academie

In de Symbio Academie wordt een selectie van workshops en leergangen aangeboden, die gebaseerd zijn op ons Koersplan. Om de integraliteit tussen waar we al mee bezig zijn of waar we voor gaan en de scholing uit de Academie te duiden, komen de thema’s van het Koersplan telkens terug. In het aanbod zit een deel herhaling van vorig jaar en ook vele nieuwe items.